top of page

My Dog Fits 已經成為PET-A-HOOD 合作夥伴

2023年3月8日

My Dog Fits 已經成為PET-A-HOOD @petahoodhk 合作夥伴,為更多狗狗爸媽提供訓練狗狗貼士之外,都有啲犬隻訓練同埋稍後仲會推出犬隻行為諮詢嘅優惠送返畀大家!😀

bottom of page